Mám kartu

Poslední aktuality

8. 1. 2019

Změna vydavatele el. peněžního prostředku

Změna vydavatele el. peněžního prostředku

Od nového roku je KORID LK výlučným správcem všech elektronických peněženek na platných kartách Opuscard. Více informací získáte na Kontaktních...

1. 1. 2019

Mimoň - nové Kontaktní místo Opuscard

Mimoň - nové Kontaktní místo Opuscard

Otevřeli jsme pro Vás další Kontaktní místo Opuscard, které Vám usnadní vyřízení žádosti o kartu Opuscard.

Změna vydavatele el. peněžního prostředku

Od nového roku je KORID LK výlučným správcem všech elektronických peněženek na platných kartách Opuscard.

Těsně před koncem roku došlo k dohodě se všemi stávajícími vydavateli elektronických peněžních prostředků (říkalo se jim kmenoví dopravci) o postoupení smluv s držiteli karet a převodu zůstatků na elektronických peněženkách karet Opuscard na transparentní účet krajské společnosti KORID LK, spol. s r.o. Završil se tak téměř roční proces vyjednávání s dopravci ČSAD Česká Lípa, ČSAD Liberec, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a TD BUS (nástupce společnosti BusLine,a.s.).

Elektronická peněženka na kartě Opuscard je oblíbeným nástrojem na bezhotovostní úhradu jízdného v dopravních prostředcích zahrnutých do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, který má název IDOL. Držitel karty si dobíjí kredit v příměstských autobusech nebo v informačních kancelářích dopravců a poté při zakoupení jízdenky kartou Opuscard může cestovat na jednu jízdenku s přestupy mezi všemi dopravními prostředky včetně MHD v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Turnově. Co je však podstatné a zajímavé, získá 20% slevu proti běžné ceně jízdenky uhrazené hotovostí.

V současné době je uhrazeno přibližně 15% jízd tímto způsobem a podíl vzrůstá od 1.9.2018, kdy došlo k razantnímu zlevnění jízdenek zakoupených kartou Opuscard.

KORID LK je již jediným vydavatelem elektronických peněžních prostředků na všech nově vydaných kartách od 1.9.2018. Cílem sjednocení správy všech i dříve vydaných karet pod jeden subjekt bylo primárně zjednodušit držitelům karet Opuscard práci s kartou, řešit svoje problémy s kartami, reklamovat, dobíjet či vybíjet elektronicky peněženky i jinde než jen u svého kmenového dopravce.

Sekundárním důvodem bylo spravovat tyto zůstatky (jde o téměř 6 mil. Kč) společností, která je vlastněna Libereckým krajem jako objednatelem veřejné dopravy a garantem systému OPUSCARD/IDOL. Držitelé karet se tak nemusí obávat o své zůstatky, pokud by dopravce ukončil svoji činnost v Libereckém kraji, jak se například stalo na začátku roku 2019 v Ústeckém kraji.

 Převzetí závazku původního kmenového dopravce ke správě svěřených elektronických peněz na KORID LK vyžaduje formální krok držitelů osobních karet Opuscard (na jméno, s fotografií), kteří mají karty vydané před 1.9.2018, aby při nejbližší návštěvě kterékoli informační kanceláře dopravců, Zákaznického centra v Evropském domě či ve Frýdlantské ulici v Liberci (např. při zakoupení časového kupónu či dobití elektronické peněženky) podepsali informovaný souhlas s postoupením původní žádosti/smlouvy, kterou uzavírali při vydání karty Opuscard s původním dopravcem, na KORID LK. Po podpisu bude karta v úrovni fotografie opatřena hologramem. Formulář je k dispozici na libovolném kontaktním místě OPUSCARD/IDOL a je možné si jej stáhnout v editovatelné podobě i z webu www.opuscard.cz a pak již jen vyplněný a podepsaný přinést (vhodné u dětí mladších 15 let, kde je nutný souhlas zákonného zástupce). Držitelů anonymních karet (bez fotografie) se to netýká, protože ti žádný předchozí souhlas nedávali.

 

Pár čísel:

Počet karet, kterých se převod týká: 158 tisíc

Počet karet užitých aspoň jednou v měsíci: 90 tisíc

Počet karet s nenulovým zůstatkem na kartě: 68 tisíc

Průměrná výše zůstatku na elektronické peněžence: 114 Kč

Nejvyšší zůstatek na kartě 2971 Kč (maximum jsou 3 tisíce Kč)

Celkový objem spravovaných zůstatků:7,8 mil. Kč

Měsíční objem dobití elektronických peněženek a úhrad z nich: 5,5 mil. Kč

Zpracovávám...