Další odkazy

Poslední aktuality

1. 11. 2017

Roční kupóny na Opuscard

Roční kupóny na Opuscard

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost platnosti Vaší Opuscard, jestliže si budete pořizovat roční jízdné na rok 2018. V případě, že konec platnosti...

19. 9. 2017

OPUSCARD pro TUL

OPUSCARD pro TUL

Na základě dohody mezi TUL a Libereckou IS – správcem Opuscard, je možné využívat identifikační průkazy TUL (ISIC, ITIC, TUL) i v systému OPUSCARD...

Certifikáty pro elektronický podpis

 ICA

 Veřejná registrační autorita I.CA

Klientské centrum Opuscard provozuje službu Veřejné registrační autority I.CA, tzn. pracoviště oprávněné vydávat certifikáty pro elektronický podpis ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Klientské centrum je oprávněno vydávat veškeré typy certifikátů pro všechny žadatele (fyzické i právnické osoby včetně obcí). Podrobnější popis jednotlivých typů certifikátů lze nalézt na www.ica.cz.

Provozní doba Veřejné registrační autority I.CA je shodná s provozní dobou Klientského centra Opuscard. Doporučujeme objednat se předem na tel. č.: 485 243 050, popř. na emailu ica@libereckais.cz

Doklady (obecně) nutné k vydání Kvalifikovaného nebo Komerčního certifikátu:

Je nutné doložit originály všech dokladů nebo úředně ověřené kopie. Pro běžné účely elektronického podpisu slouží Kvalifikovaný certifikát, pro účely šifrování Komerční certifikát (dle platné legislativy). Podle způsobu uložení soukromého klíče a certifikátu rozlišujeme cert. Standard (uložení v operačním systému) a cert. Comfort (bezpečné uložení na čipovou kartu nebo token). V případě vydání na čipovou kartu je navíc nutná čtečka čipových karet, vhodný ovladač čipové karty a SW pro práci s čipovou kartou SecureStore I.CA (http://www.ica.cz/Aplikace-stazeni).

Podrobnější informace Vám poskytnou pracovníci I.CA na adrese support@ica.cz.

 

 

 

Zpracovávám...